Orange Flavour 60 ml.

หมวดหมู่สินค้า : ,

฿40

กลิ่นผสมอาหาร ตราเบสท์โอเดอร์ กลิ่นผสมอาหารคุณภาพดี
กลิ่นชัดไม่มีเพี้ยน

กลิ่นผสมอาหาร กลิ่นผสมเบเกอรี่ ตราเบสท์โอเดอร์ ขนาด 60มล.

LIQUID FOOD FLAVOUR 60ml. BY BEST ODOUR

ใช้เพื่อแต่งกลิ่นในอาหาร เช่น เครื่องดื่ม ลูกกวาด ขนมหวาน ไอศกรีม ใบปริมาณ 0.05-0.2%